2% dane z príjmov za rok 2022

 

Vážení tenisový priaznivci, rodičia a sympatizanti ! 

ak sa stále rozhodujete kam budete v roku 2023 zasielať 2% z Vašej zaplatenej dane z príjmov, znovu sa uchádzame o Vašu priazeň! V roku 2022 sa nám touto formou a s Vaším prispením podarilo získať financie, ktoré boli použité na rozvoj žiackeho a mládežníckeho tenisu v Seredi ako aj na podporu mladej talentovanej hráčky, ktorá v individuálnych a deblových súťažiach reprezentuje Tenisový klub Sereď. Hráčka dosiahla za rok 2022 niekoľko úspechov a veríme, že jej aj tento rok budeme môcť touto formou pomôcť v ďalšom športovom rozvoji. Prečo vôbec darovať 2%? Tento príspevok pre Vás v praxi neznamená žiadne výdavky navyše. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte Tenisový klub v Seredi. V súvislosti s aktuálnymi obmedzeniami a opatreniami Vám ponúkame možnosť zaslania vyplnených tlačív elektronickou formou na tksered@gmail.com najlepšie do termínu 20.3.2023. 

Pri osobnom doručení prosím odovzdajte vyplnené tlačivo nášmu tajomníkovi O.Z. TK Sereď Martinovi Takáčovi na adresu Notársky úrad, Námestie republiky 4466/11 ideálne do termínu 20.3.2023 Tenisový klub zabezpečí doručenie vyplnených tlačív na Daňový úrad, pobočka Galanta v požadovanom termíne. Príloha: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby_tlačivo rok 2023_2% 

Ďakujeme Vám! S úctou O.Z. TK Sereď

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby_tlačivo rok 2023.pdf (126,1 kB)