Tenisový klub Sereď

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

 

Adresa: Športová 2887, Sereď 926 01

IČO: 37844270

Mail: tksered@gmail.com

Web: www.tksered.sk

 

Dátum vzniku: 31.07.2002

 

Vážení tenisoví priaznivci,

tenis je šport, ktorým sa rozvíja vôľa, cieľavedomosť, rýchly odhad situácie, spoľahnutie sa na svoju fyzickú pripravenosť, taktické myslenie, schopnosť dlhého sústredenia sa a hlavne vnútorný pokoj. História tenisového klubu siaha do roku 2002. Jeho činnosť je od začiatku sústredená na prácu s deťmi a mládežou, pričom pamätá i na možnosť rekreačného tenisu pre dospelých záujemcov. Hlavným cieľom tenisového klubu bolo a naďalej zostáva ponúkať deťom, mládeži alternatívu k iným voľno-časovým aktivitám a dospelým poskytovať možnosť relaxácie. Od začiatku svojej existencie vytvára tenisový klub podmienky k rozvoju schopností a zručností stovkám detí, mladým ľuďom i dospelým a tiež realizuje mnohé súťaže STZ. Tenisový klub svoju činnosť realizuje predovšetkým z vlastných finančných prostriedkov. Časť príjmov získava z príspevkov mesta Sereď, príspevkov samotných členov klubu, darov sponzorov a príspevkov od rodičov detí, ktoré na dvorcoch trénujú. Využitie finančných prostriedkov klubu je zamerané na vytváranie vhodných podmienok na tréningy, zabezpečovanie pomôcok na trénovanie, kvalitných trénerov a na uhrádzanie prevádzkových nákladov. Činnosť klubu a jeho pozornosť zameraná predovšetkým na skvalitnenie tréningového procesu, zlepšenie podmienok na hranie tenisu v meste a na hlavný cieľ – vybudovanie nové tenisového areálu. Okrem toho je jedným z cieľov tenisového klubu zvýšenie jeho členskej základne a tiež počtu družstiev klubu v súťažiach STZ. Na novej stránke www.tksered.sk priaznivci tenisu a tiež záujemcovia o tento krásny šport získajú informácie o pripravovaných aktivitách tenisového klubu, o novinkách, ale i o blížiacej sa letnej tenisovej sezóne.

Milí priaznivci tenisu,
podporte nás aj tým, že 2 percentá zo svojich odvedených daní poukážete nášmu tenisovému klubu , pre skvalitňovanie jeho činnosti. Vami poukázané finančné príspevky použijeme pre zlepšovanie tréningových podmienok a zaobstarávanie pomôcok pre deti a mládež a tiež pre prípravu súťaží STZ. Váš príspevok bude taktiež použitý na projekt realizácie nového tenisového areálu, ktorý sme v spolupráci s mestom Sereď začali pripravovať na pozemkoch bývalého záhradníctva v mestskom parku. Ako sa môžete sami presvedčiť je to veľký projekt, ktorý po dobudovaní posunie úroveň zázemia pre tenis v Seredi na neporovnateľne vyššiu úroveň. Privítame akúkoľvek formu Vašej podpory a pomoci pri budovaní nového areálu. Veríme, že aj s Vaším prispením sa nám stanovené ciele podarí splniť.

 

Poďakovanie

Tenisový klub Sereď ďakuje Mestu Sereď za finančnú podporu na športovú činnosť nášho občianskeho združenia.

 

Budova TK Sereď

Ako nájsť TK Sereď?