Otázky a odpovede

Aká je výška členského príspevku na rok 2015 ?

Výška členského príspevku:         60,- EUR - členovia nad 18 rokov
                                                25,- EUR - členovia do 18 rokov

Ako sa stať členom klubu TK Sereď?

Zažiadajte o členstvo v klube TK Sereď vyplnením kontaktného formulára.

Výška členského príspevku TK Sereď na rok 2015:   60,- EUR členovia nad 18 rokov

                                                                           25,- EUR členovia do 18 rokov