Pokračovanie jarnej brigády

Dobrovoľníci a nadšenci seredského tenisu sa opäť stretli v areáli TK Sereď, aby dopomohli k príprave antukových dvorcov na novú letnú sezónu. Brigády sa uskutočnili v ďalších dvoch termínoch, a to 14.04.2018 a 21.04.2018. Na dvorcoch sa doplnila a upravila antuka, ktorá sa na záver znovu povalcovala a poliala. V areáli tenisového klubu sa pokosil trávnik a očistilo sa celé okolie dvorcov. Nakoľko si dvorce a areál vyžadujú celosezónnu starostlivosť, brigády budú i naďalej pokračovať.

Ďakujeme zúčastneným dobrovoľníkom a tešíme sa na všetkých, ktorí nás v ďalších brigádach podporia.

TK Sereď

JARNÁ BRIGÁDA

Na mestskom štadióne v Seredi sa v sobotu 7.4.2018 stretli dobrovoľníci a sympatizanti TK Sereď, aby v rámci brigády pripravili antukové dvorce a areál na novú letnú sezónu. Aj túto jar bolo nevyhnutné pripraviť tenisové dvorce, aby mohli slúžiť na tréningy a súťaže družstiev TK Sereď. Brigáda zahŕňala úpravu antukového povrchu dvorcov. Na dvorcoch sa musela doplniť antuka, ktorá sa zarovnala hrablom a kefou. Nová vrstva antuky sa musela povalcovať a na záver poliať.
Vďaka zúčastneným dobrovoľníkom sa podarilo pripraviť antukové dvorce na novú sezónu, avšak nakoľko si areál vyžadoval viac prác, ďalšie brigády budú v mesiaci apríl pokračovať.

Veľká vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom  jarnej brigády. 

TK Sereď

Konferencia Západoslovenského tenisového zväzu 2016

Konferencia ZsTZ 2016.pdf (346117)