DRUŽSTVÁ DETI DO 10 ROKOV

A.Mikuš, M.Šarvaic, D.Kan, K.Malá, E.Plaštiaková, L.Lakatošová, N.Matonogová

a kapitán družstva L.Lukáčik