I. kolo súťaže Západoslovenského regiónu 2016

 

Spoločná fotka zo stretnutia (vľavo: A.M. Rečková - kapitánka družstva TK Ellite Team

Nové Zámky a tenistky TK Ellite Team NZ, vpravo: L. Lukáčik - kapitán družstva

TK Sereď a tenistky TK Sereď)

DRUŽSTVÁ DORASTENKY

E.Lukáčiková, M.Gubáňová, J.Haršányiová, Z.Drobná, Z.Paľovová

a kapitán družstva L.Lukáčik

 

 

E.Lukáčiková, M.Gubáňová, J.Haršányiová, Z.Drobná, Z.Paľovová

a kapitán družstva L.Lukáčik